Seminar on Natural Hazards: BENCANA 2017. Organized by NRDC, Universiti Malaysia Sabah

Event Code : BENCANA 2017 Venue Name : Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Sabah Host Name : Coordinator Name : Date From : 2017-10-22

'KE ARAH KELESTARIAN PENGURUSAN RISIKO BENCANA YANG LEBIH BAIK'

Seminar BENCANA 2017 ini adalah selari dengan keperluan semasa untuk mengkaji dan menilai pelbagai aspek dan dimensi isu bencana alam yang berlaku di Malaysia. Bencana alam seperti tanah runtuh, banjir, hakisan pantai dan sungai, gempa bumi, taufan dan jerebu telah memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat terutama dalam aspek ekonomi, alam sekitar, kesihatan dan keselamatan.

Click here for website