Plant fossils from Bukit Belah, Batu Pahat, Johor

702001-100707-505-B
Author : S. Norizan Yaacub & Uyop Said
Publication : Bulletin of the Geological Society of Malaysia
Page : 287-292
Volume Number : 45
Year : 2002
DOI : https://doi.org/10.7186/bgsm45200244

Bulletin of the Geological Society of Malaysia, Volume 45, May 2002, pp. 287 – 292

 

Plant fossils from Bukit Belah, Batu Pahat, Johor

S. Norizan Yaacub & Uyop Said

Program Geologi, Pusat Pengajian Sains Sekitaran & Sumber Alam, Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor D.E., Malaysia

 

Abstract: The discovery of fairly well-preserved plant fossils from a rock sequence exposed at Bukit Belah, Batu Pahat, Johor can be utilised in interpreting the age of the rocks. The revised age proposed in this paper is Late Jurassic to Early Cretaceous. The identified plant fossils include Gleichenoides sp. and Ptilophyllum cf. pterophylloides Yokohama.

Abstrak: Penemuan fosil tumbuhan yang terawet baik dari jujukan batuan di Bukit Belah, Batu Pahat, Johor dapat digunakan untuk mentafsirkan usia batuan tersebut sebagai Jura Akhir hingga Kapur Awal. Himpunan fosil tumbuhan yang dikenal pasti termasuk Gleichenoides sp. dan Ptilophyllum cf. pterophylloides Yokohama.

https://doi.org/10.7186/bgsm45200244