Late Mesozoic-Early Tertiary Faults of Peninsular Malaysia

702001-100734-532-B
Author : Zaiton Harun
Publication : Bulletin of the Geological Society of Malaysia
Page : 117-122
Volume Number : 45
Year : 2002
DOI : https://doi.org/10.7186/bgsm45200217

Bulletin of the Geological Society of Malaysia, Volume 45, May 2002, pp. 117 – 122

 

Late Mesozoic-Early Tertiary faults of Peninsular Malaysia

Zaiton Harun

Geology Programme, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

 

Abstract: Three samples of sheared granite were collected from two fault zones; the Bukit Berapit Fault and Bukit Tinggi Fault. The samples were dated by using the K/Ar method on the whole rock. Three isotope ages for the timing of fault movements were obtained i.e. 83.6 ± 4.2.Ma, 53.4 ± 2.7 Ma and 46.0 ± 2.3 Ma. The implication of the fault movements and the tectonic significance of resulting ages will be discussed.

Abstrak: Tiga sampel granit tericih diambil daripada dua zon sesar; Sesar Bukit Berapit dan Sesar Bukit Tinggi. Sampel-sampel tersebut telah ditentukan usia dengan menggunakan kaedah K/Ar bagi seluruh batuan. Tiga usia isotop masa pergerakan sesar yang didapati ialah 83.6 ± 4.2 Ma, 53.4 ± 2.7 Ma dan 46.0 ± 2.3 Ma. Implikasi pergerakan sesar dan kepentingan usia-usia tersebut dari kacamata tektonik akan dibincangkan.

https://doi.org/10.7186/bgsm45200217