Volume 39 - JUL 1996

W. Scott Leaney and William H. Borland

Page : 213-222

Robert Wong

Page : 223-240

Douglas Waples and Mahadir Ramly

Page : 241-258

Ng Tong San, Mohd. Hashim Abas and Leong Lap Sau

Page : 185-194

H.D. Tjia and Syed Sheikh Almashoor

Page : 195-211

Alan Williams

Page : 123-129

H.D. Tjia

Page : 131-156

Azmi Mohd Yakzan, Awalludin Harun, Bahari Md Nasib and Robert J. Morley

Page : 157-184

Yongbin Sun

Page : 91-99

Syed Sheikh Almashoor

Page : 101-104